Tomik zawiera biografie: św. Jakuba Większego Apostoła, św. Jakuba Mniejszego Apostoła, a także bł. Jakuba Strzemię.
Święty Jakub Większy Apostoł był rybakiem, jednym z dwunastu Apostołów Jezusa. Obecnie znany jest szlak św. Jakuba (zwany z hiszpańska Camiño de Santiago).
Święty Jakub Mniejszy Apostoł był synem Alfeusza. Jest autorem listu adresowanego do wszystkich chrześcijan. List spisano w latach 45-49.
Błogosławiony Jakub Strzemię (ok. 1340-1409) był franciszkaninem, arcybiskupem halickim. Pełnił również funkcje przełożonego we lwowskim klasztorze Świętego Krzyża.

Tomik Święty Jakub zawiera biografie: św. Jakuba Większego Apostoła, św. Jakuba Mniejszego Apostoła, a także bł. Jakuba Strzemię.